طراحی و تولید نرم افزار تحت وب شهروندیار

این نرم افزار امکان دسترسی شهروندان و صاحبان ملک و کسب و کار از طریق اینترنت به اطلاعات شهرداری را فراهم آورده تا آخرین اطلاعات موردنیاز را از طریق اینترنت دریافت نمایند. شهروندان برای دسترسی به اطلاعات شهرسازی، می بایست کد نوسازی مربوطه که یک کد عددی 6 بخشی است، را در نرم افزار وارد نمایند؛ و یا اینکه موقعیت ملک موردنظر را از روی نقشه ی شهر که در صفحه ی اصلی سایت قرار دارد انتخاب نمایند.

اطلاعات قابل دسترسی برای شهروندان شامل:

 • سوابق ملک
 • ضوابط ساخت و ساز (بر اساس اطلاعات اصلی و یا آخرین بازدید)
 • محاسبه و پرداخت آنلاین عوارض نوسازی و صنفی
 • اطلاع از بدهی های معوقه ملک
 • طرح ها و پروژه هایی که بر موقعیت ملک تأثیرگذار خواهند
 • پیگیری درخواست ها
 • تصدیق صحت گواهی های صادر شده
 • محاسبه عوارض صدور پروانه و درآمدی
 • طرح و کاربری ملک
 • وضعیت عقب نشینی ملک (بر اساس اطلاعات اصلی و یا آخرین بازدید)
 • زیربنای قابل ساخت در طبقات
 • پرسش ها و پاسخ ها