خدمات الکترونیک شهرداري ها

ارائه سرويس هاي مختلف شهرداري بصورت الكترونيكي به شهروندان و مديران

هدف اين پروژه ارائه خدمات شهرداري از طريق اينترنت به شهروندان و مديران و سياست گذاران است.يعني شهروندان از طريق اينترنت بتوانند به سايت شهرداري مراجعه نمايند و آخرين اطلاعات مورد نياز خود را ازطريق اينترنت دريافت نمايند. اطلاعاتي از قبيل سوابق ملك اعم مجوزها و گواهي هاي صادره از طرف شهرداري، ضوابط و مقررات ساخت و ساز، ميزان عوارض ساليانه ، بدهي هاي معوقه ملك ، طرحها و پروژه هايي كه بر ملكتاثير گذارخواهند بود. همچنين شهروندان قادر خواهند بود از طريق اينترنت درخواستهاي خود را ثبت نمايند. درخواستهايي همچون صدور پروانه، پاسخ استعلامهاي مختلف و ... از طريق اينترنت قابل ثبت و پيگيري مي باشد.

از قابلیت های این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- دریافت فیش نوسازی تحت وب توسط شهروندان

- پی گیری نامه اتوماسیون اداری تحت وب توسط شهروندان

- دریافت فیش حقوقی تحت وب توسط پرسنل

- دریافت حکم کارگزینی و مرخصی تحت وب توسط پرسنل


مطالب مرتبط