طراحی و پیاده سازی نرم افزار امور قراردادها

سیستم های مدیریت قراردادها با توجه به نیاز و درخواست های سازمان ها تهیه می شوند و امکان ارتباط با سیستم های دیگر برای راحتی و سریع تر انجام شدن کارها را دارند. امروزه امور مربوط به قراردادها و پیمانكاران در شركت ها از جمله فعالیت های كلیدی محسوب می‌شود و با بزرگتر شدن سازمان و افزایش تعداد قراردادها و پیمانكاران كه به همراه خود انواع صورت وضعیت، الحاقیه و متمم‌ را به همراه دارد دسته بندی و مدیریت این قراردادها كاری دشوار خواهد بود. همچنین سیستم ارزیابی پیمانكاران با توجــــه به تــــعداد پیمانكارانی زیادی كه در پروژه های متعدد بكار گرفته می‌شود كاری هزینه بر و سخت می‌باشد. به طور عموم این قبیل شركت ها علاوه بر تعداد زیاد قرارداد و پیمانكار، دارای ساختار توزیعی كارگاه می‌باشند كه این نیز عامل دیگری در پیچیده شدن فرایند رسیدگی به امور قراردادها و پیمان می‌باشد. در اینصورت با استفاده از نرم افزار مدیریت قراردادها شرکت تحلیلگران آمارد اشتباهات از طرف کاربران کاهش می یابد و گزارش های با کیفیتی به مدیران ارائه می گردد. در این سیستم مدیریت قرارداد علاوه بر درج عوامل و بندهای قید شده در قرارداد ، اطلاعات ضروری تری از جمله پیگیری های مالی و کنترل مدت زمان مشخص شده قرارداد نیز در برنامه قراردادها یافت می شود. با درج این اطلاعات در صفحه های کاری مدیران و کارکنان جزئیات تمامی دریافت و پرداخت های قراردادها قابل رویت می باشد و بدین شکل با محاسبات بصورت اتوماتیک به کارها سرعت بخشیده می شود و اطلاعات در مدت زمان کوتاهی به روز می شوند.

شركت تحلیل‌گران آمارد با تجربه چندین سال همكاری با شركت های پیمانكاری و مهندسین مشاور، به توانمندی رسید كه نرم افزاری تهیه كند تا علاوه بر كاهش هزینه های مرتبط با امور قراردادها و پیمان، آرشیو الكترونیكی از فرایندهای مرتبط با این مسائل با امكان جستجو سریع را پوشش دهد.