آغاز کلاسهای طرح ممیزی شرکت تحلیلگران آمارد در بهشهر

40 هزار پرونده با 80 کارشناس بررسی می شود به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر ، کلاسهای آموزشی ویژه طرح ممیزی املاک با حضور شرکت تحلیلگران آمارد و 80 کارشناس آغاز شد. حمیدازموده شهردار بهشهر ضمن بااهمیت شمردن فوق العاده این طرح در تدوین برنامه های شهری واجرای تصمیمات درست در تقسیم امکانات شهری گفت: اجرای طرح ممیزی موجب شده برنامه ریزی های آینده شهرسازی بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد و طبق قانون ، شهرداری مکلف بوده که هر پنج سال یکبار املاک را ممیزی کرده که از سال 65 تاکنون سه مرحله اخذ آمار از شهر صورت پذیرفته و کلیه ساخت و سازها، كاربري‌ها، معابر و فضاي سبز در نقشه جديد گنجانده مي‌شود . وی اهمیت اجرای طرح ممیزی املاک برای برداشت اطلاعات وضع موجود شهر را که بیش از 6 میلیارد ریال هزینه خواهد داشت عنوان کرد: طرح ممیزی امری ضروری در برنامه ریزی صحیح مدیریت شهری بوده و این طرح اطلاعاتی از جمله اینکه آمار کاربری‌ها و نوع ساخت و سازها به چه شکلی است دریافت و در سیستم آماری ثبت شود تا اطلاعات شهر دقیق باشد و نیازمندی‌ها و کمبودهای هر منطقه مشخص شود.

وی بااشاره به آمار سالهای گذشته در این شهر ادامه داد:

سال 65 با اجرای طرح ممیزی در بهشهر کار برای گروه بسیار راحتتر بوده چرا که جمعيت شهرستان بهشهر در آن زمان 21 هزار نفر و تعداد کل خانوار 11027 و پرونده موجود 9 هزار بود که 18% این خانوار فاقد مسکن و اجاره نشین و متوسط رشد سالانه آن 48/4 درصد بوده است و براساس اخرين سرشماري مقدماتي بعمل آمده از شهرستان بهشهر در سال 1375 این جمعیت 71694 نفر رسیده که ناشی از مهاجرت واز تعداد کل خانوار شهر بهشهر که 15747 تنها در بایگانی شهرداری 12 هزار پرونده موجود بوده 3/69% مالک ساختمان و 93/17% اجاره نشین و 94/10 % مجانی یا در برابر خدمت محل سکونت اختیار داشته اند و همچنین در سال 1385 جمعيت شهربهشهر 93235 نفر رسيده يعني رشد جمعيت آن نسبت به سال 75 ، 6/1 برابر شده است كه ناشي از مهاجرت بيشتر مردم شهرستان به نقاط مختلف شهري و ساخت و سازهای غیر مجاز مي باشد .