ممیزی املاک و مستغلات شهر نور

شهر نور به عنوان پایتخت ساحلی کشور این بار میزبان مهندسین ومجریان طرح ممیزی املاک و مستغلات می باشد . شرکت تحلیلگران آمارد با تاکید بر اصل استفاده از نیروهای بومی در امر ممیزی ، به دلیل آشنایی بهتر آنها به شهر و توانایی برقراری ارتباط موثرترآنها با مردم شهر از دی ماه سال نود وسه با برگذاری کلاس های توجیحی و عملی و برگذاری آزمون نهایتا از خیل عظیم جویندگان کار در شهر نور پس از مصاحبه های حضوری حدود 13 نفر را به عنوان نیروی ممیزی پرورش داده و در انجام این پروژه از تاریخ 15/01/94 به کار گماشته است. شهر نور حدود 30000 ملک دارد که در ابتدای کار در ماه اول ، حدود 7000 ملک برداشت شده است . تیم ممیزی شرکت تحلیلگران آمارد در این پروژه شامل 5 تیم دو نفره 3 نیروی دفتری و یک مدیر پروژه می باشد.