سیستم حقوق و دستمزد

سیستم جامــع حقوق و دستـمزد امارد با جهت مکانـیزه کـردن سیـستم حقـوق و دسـتمزد و پـاسخگویی به تمامی نیاز های پرسنلی طراحی و تولید شده است.از ویژگی های بارز آن می توان به صدور انواع گزارشات اشاره نمود.
برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:
 • قابلیت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای کارکنان
 • امکان تعریف محلهای خدمت متعدد در برنامه با امکان تعریف سرفصلهای جداگانه حسابداری برای هر یک از محلهای مذکور
 • امکان ایجاد دسته بندی در پرسنل جهت درست کردن فرمول
 • امکان تعریف فرمول توسط کاربر برای همه موارد قابل محاسبه ، مثل اضافه کاری ، شب کاری ، مالیات ، بیمه درمانی ، بیمه تکمیلی و ...
 • امکان پرداخت چند مرحله در یک ماه برای پرسنل
 • امکان تعریف جداول، ضرایب، پیش فرضیات، جدول مالیاتی، سرفصلهای حسابداری، اقلام مشمول و غیر مشمول مالیات و بیمه، نحوه محاسبه نرخ یکساعت کار، سرفصلهای حسابداری و نحوه صدور اسناد حسابداری هر یک از اقلام درآمد و هزینه بصورت پارامتریک
 • قابلیت تعریف و ثبت انواع وامهای دریافتی کارکنان و شرایط پرداخت هر کدام در برنامه و تقسیط مکانیزه وامهای مذکور توسط برنامه
 • امکان تهیه صورت پرداخت مساعده کارکنان و ثبت مساعده های دریافتی در طی ماه و محاسبه و کسر مبالغ مساعده‌های پرداختی بطرق مختلف (مانده حسابداری – حقوق و دستمزد) در فیش حقوقی بصورت خودکار توسط برنامه
 • قابلیت تعریف و کنترل صندوق پس‌انداز قرض‌الحسنه و وام قرض‌الحسنه کارکنان و موارد دیگر توسط برنامه
 • قابلیت محاسبه عملکرد کارکنان قراردادی، رسمی، روزمزد، مشاوره‌ای، ساعتی ...
 • قابلیت محاسبه معوقه (BackPay) مربوط به همه موارد حقوق و مزایا بیمه درمانی و... توسط سیستم
 • محاسبات کامل علی الحساب عیدی، عیدی و پاداش به همراه صورتها و گزارشهای مربوطه
 • قابلیت محاسبه استرداد مالیات
 • امکان تهیه گزارش صورت وضعیت بیمه و دیسکت بیمه ...
 • اگزارش صورت وضعیت پرداخت مالیات بصورت ریز و خلاصه و امکان تهیه دیسکت پرداخت مالیات مطابق با فرمت جدید وزارت دارائی
 • امکان پرداخت حقوق از طریق دیسکت بانک (تجارت، ملی، کشاورزی، ملت، ...)
 • امکان پرداخت وام از طریق دیسکت بانک (تجارت، ملی، کشاورزی، ملت، ...)
 • گزارش فهرست پرداخت حقوق کارکنان
 • فیش پرداخت حقوق کارکنان
 • گزارش صورت وضعیت پرداخت مساعده کارکنان
 • امکان ایجاد خودکار اطلاعات ماهانه عملکرد کارکنان با امکان ویرایش اطلاعات ایجاد شده
 • امکان مشاهده خالص دریافتی همزمان با ایجاد و ثبت عملکرد کارکنان بدون نیاز به انجام پردازشهای اضافی
 • امکان تطبیق و دریافت اطلاعات از دستگاههای حضور و غیاب