سیستم شهرسازی و GIS

هدف اين سرویس تهيه نقشه هاي رقومي املاك سطح شهر ، شامل لايه وضع موجوداملاك ، لايه معابر ، لايه طرح هاي تفصيلي ،لايه طرحهاي اجرايي وايجاد ارتباط بين نقشه هاي تهيه شده با سوابق پروندهاي املاك كه در پروژه هاي ساماندهي سوابق و ساماندهي وضع موجود املاك وارد بانكهاي اطلاعاتي شده است مي باشد.
GIS برای تحلیل سریع داده ها و همچنین نمایش سریع پردازش ها به صورت شماتیک ، تطبیق وضع موجود با قوانین شهرسازی و همچنین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت استفاده می شود.
لزوم استفاده همزمان این فناوری پس از ممیزی املاک ، داشتن اطلاعات پایه و اولیه شروع برای ایجاد پایگاه داده ای منسجم و قابل اتکا است که در برنامه ریزی های مختلف شهرسازی و شهرداری ها بسیار موثر است.
بخشی از امکانات این نرم افزار عبارت است از :
 • یکپارچه شدن تشكيل پرونده شهرسازي ، نوسازي و اصناف و ماده صد
 • یکپارچه شدن بازديد شهرسازي ،نوسازي و اصناف و ماده صد
 • استفاده از GIS جهت دسترسي به اطلاعات املاك
 • محاسبات تاييد نقشه و خودكار سازي عمليات واحد كنترل فني
 • قابلیت صدور پروانه ساختمان
 • قابلیت صدور پايان کار
 • قابلیت تمديد پروانه ساختمان
 • عملیات بازديد و نوبت دهی برای بازدید و مکانیزه کردن کار کارشناسان بازدید
 • گزارش از وضعيت فعلي ساختمان پس از آخرين بازديد
 • آمار ماهانه از تخلفات انجام شده
 • قابلیت ثبت تخلفات و ارسال اطلاعات پرونده ملك متخلف به دفتر تخلفات داخلي يا دفتر ماده صد يا كميسيون ماده صد
 • محاسبه عوارض نوسازي در واحد نوسازي
 • محاسبه عوارض شهرسازي در واحد محاسبات
 • عملیات بازديد و نوبت دهی برای بازدید و مکانیزه کردن کار کارشناسان بازدید
 • قابلیت ثبت تاييديه مهندسين ناظر
 • گواهي كامپيوتري پايان كار
 • محاسبات تاييد نقشه و خودكار سازي عمليات واحد كنترل فني