سیستم کنترل اسناد دریافتی (خزانه داری)

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:

 • تعريف انواع بانكهای مختلف
 • تعريف انواع حسابهای بانكی
 • تعریف اانواع حالتهای ماهیت چک (دریافتی ، برگشتی ، استردادی و ...)
 • تعريف انواع دفاتر معين اسناد دريافتني وچكهاي برگشتي – چكهاي تضميني و…
 • امکان ثبت اطلاعات چكهاي دریافتی
 • امکان ثبت چكهاي برگشتي
 • امکان ثبت چکهای وصولي
 • امکان دریافت وصولی به صورت تقسیط
 • امکان ارسال SMS برای صاحبان چکها بر اساس تاریخ سررسید چک با تنظیم اتوماتیک یا دستی
 • تهیه گزارشات سرسید چکها ، چکهای دریافتی ، چکهای وصولی ،چکهای برگشتی و…
 • تهیه گزارشات مانده چکهای وصول نشده
 • تهیه گزارش صورت تطبیق چکها
 • امکان تعریف سطوح دسترسی کاربران
 • امکان نگهداری کلیه وقایع سیستم
 • امکان پشتیبانی از کل اطلاعات سیستم