سیستم نوسازی

قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و با اصلاحات بعدی برای تأمین نیازمندی های شهری و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها، پارکینگ ها، توقف گاه ها، میدان ها و حفظ و نگهداری آنها و تأمین سایر تأسیسات که مورد نیاز عموم و متناسب با شهر و محلات باشد از وظایف اساسی شهرداری ها است، تدوین و تصویب شده است.
شهرداری ها برای اجرای قانون و وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اجرایی و نقشه های جامع هستند. لذا سیستم نوسازی آمارد با بهره گیری از جدید ترین اصول مهندسی در دسترس بسیاری از شهرداری ها میباشد.
امکان تشکیل پرونده نوسازی و وارد کردن تمامی اطلاعات املاک وارزش گذاری املاک بر اساس ارزش منطقه ای و امکان محاسبه اتوماتیک و صدور فیش به صورت جزئی و کلی و امکان تقسیط عوارض در هنگام صدور فیش میباشد.
انواع گزارشات نوسازی اعم از گزارش فیش وگزارش بدهکاران و گزارشات سالانه نیز بخش کوچکی ازقابلیت های این نرم افزار میباشد.