سیستم اموال و دارایی

حفظ اموال دولتی در تمام دوران ها ازجمله مواردی بوده است که در سازمان ها و ادارات برای آن حساسیت های زیادی قائل بوده اند با توجه به حجم بالاي اموال در ادارات وسازمان‌ها، امكان نگهداري آمار و اطلاعات واموال‌ گرداني در سازمان‌ هاي بزرگ بسيار دشوار و گاه غير ممكن است نرم افزار جامع امـوال و دارایی های ثابت با توانایی ثبت هر کالا به همراه ...
حفظ اموال دولتی در تمام دوران ها ازجمله مواردی بوده است که در سازمان ها و ادارات برای آن حساسیت های زیادی قائل بوده اند با توجه به حجم بالاي اموال در ادارات وسازمان‌ها، امكان نگهداري آمار و اطلاعات واموال‌ گرداني در سازمان‌ هاي بزرگ بسيار دشوار و گاه غير ممكن است و بعضا زمان اموال ‌گرداني مغايرت‌هاي بي‌شماري به چشم مي‌خورد كه رديابي آن كاري طاقت‌ فرسا و گاهي غير ممكن خواهد بود. نرم افزار اموال و دارایی های ثابت با توانایی ثبت هر کالا به همراه مشخصات کامل و گروهبندی کالاها به همراه تعیین موقعیت استقرار، این امکان را برای حسابداران و مدیران مالی فراهم می آورد تا با استفاده از گزارشات سیستم به پیگیری عملیات ها و فرایند های انجام شده برای هر دارایی ثابت سازمان بپردازند. تعریف پیش فرض طبقات چهارده گانه دارایی های ثابت به همراه توانایی در تعریف سایر طبقات و امکان ثبت وقایع برای هر طبقه از سایر ویژگی های بارز این نرم افزار است و استخراج گزارش های موردنظر سازمان اقتصاد و دارای براساس قابلیت های اعلام شده این نرم افزار را از سایر نرم افزارهای مشابه منفک می سازد.

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:

  • امکان ثبت اطلاعات اولیه سیستم اعم ازکالاها، معاونت ها، واحدهای اداری، امناء اموال(تحویل گیرندگان)، کشورها، رنگ ها، طبقات، نوع مدارک،ادارات/اتاق/پرسنل، نوع استخدامی، نحوه تحصیل و وضعیت کالاو...
  • ثبت کالاها به همراه مشخصات کامل و مختص به هر کالا، در طبقات مختلف (طبقات14 گانه ابلاغ شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارايي و طبقات سفارشی تعریف شده توسط کاربر)
  • امکان ثبت فیلدهای اطلاعاتی برای هریک از طبقات کالا توسط کاربر(رنگ، مدل، وزن، شماره برچسب و ...)
  • امکان تخصیص شماره به اموال اعم از منقول و غيرمنقول
  • امکان تعریف جمعدارها و امکان بهره برداری همزمان هرچند تا جمعدار از سیستم به صورت مجزا
  • امکان تعریف فرم های رابط در جمعداری(خروج مال از نگهبانی، صورت جلسه واگذاری امانی یا موقت، سند انتقال قطعی، صورت جلسه فروش اموال و حوادث)
  • تعریف نهادها، ادارات، شرکتها و ... به عنوان طرف مقابل جهت تبادل کالا (امانت، اجاره، خرید، فروش و ...)
  • تعریف پیش فرض طبقات 14گانه و دیگر طبقات استاندارد وزارت امور اقتصادی و دارايي که سیستم توانایی ارائه آنها را به طور اتوماتیک دارامی باشد.
  • چاپ لیست اموال موجود در اطاق با فرمت استاندارد برای نصب در اطاقها