استقرار

ارائه مشاوره متناسب با شرایط کسب و کار

تیم استقرار و مشاوره آمارد تیمی جوان و پر انرژی و مسلط به هر یک از بخش های نرم افزاری خود میباشند این یعنی ، تیم استقرار و مشاوره مالی و حسابداری آمارد، دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این زمینه میباشند.لذا با درنظر گرفتن شرایط و نوع کسب و کار، مناسب ترین نرم افزار را پیشنهاد کرده و همواره پاسخگوی مشتری میباشند.

تشکیل تیم استقرار برای پروژه

با بررسی نیازمندیهای ارگان متناسب با نرم افزار خواسته شده شرکت آمارد تیمی از متخصصین آن نرم افزار را برای استقرار و شروع و آموزش آن نرم افزار را تشکیل و به محل اعزام میکند.

پیاده سازی نرم افزار

در این بخش تیم شروع به فعالیت های ذیل کرده:

- نصب نرم‌افزارهابه یکی ازروشهای ( دسترسی ازراه دور، حضور درمحل سازمان، دریافت وپیکربندی سرور)

- ارائه مشاوره‌هایی درخصوص راه‌اندازی بهینه سیستمها باتوجه به تجربیات قبلی پرسنل واحد خدمات پس ازفروش آمارد

- ارائه آموزشهای مدون سیستمهابه پرسنل ذینفع هرسیستم ورفع ابهامات کاربری

- تشکیل دوره‌های بازآموزی جهت رفع اشکالات احتمالی کاربران

آخرین مرحله استقرار

در این بخش پس از نصب و آموزش نرم افزار، کاربران سیستم به تیم پشتیبانی آمارد وصل میشوند و تیم پشتیبانی تمامی شبهات و ابهامات کاربران را رفع می کنند

مطالب مرتبط

-->