سیستم عوارض خودرو

سیستم عوارض خودرو آمارد در جهت تحقق دولت الکترونیک و همچنین در جهت دسترسی آسان کاربران به سیستم های پرداخت به صورت تحت وب راه اندازی شده است امکان محاسبه عوارض ،صدور فیش و همچنین پرداخت آنلاین عوارض خودرو را فراهم نموده است.از امکانات مهم این نرم افزار می توان تعریف پیشخوان جهت دسترسی به این سامانه و انجام عملیات ثبت ،تایید فیش ،پرداخت آن و همچنین صدور انواع گزارشات در برنامه اشاره نمود.

برخی از امكانات این سیستم بشرح ذیل می باشد:

 • امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف ..
 • امکان تعریف پیشخوان جهت دفاتر خدمات پستی
 • امکان پرداخت آنلاین عوارض خودرو
 • امکان تعریف و مشاهده نرخ عوارض سالیانه برای انواع خودرو
 • محاسبه عوارض اتومبیل بر اساس سال مالی و نوع وسیله نقلیه
 • محاسبه جریمه دیرکرد پرداخت عوارض به صورت روزانه
 • محاسبه انواع عوارض بر اساس پارامترهای ورودی کاربر با امکان حذف و ویرایش
 • محاسبه عوارض اتومبیل بر اساس سال مالی و نوع وسیله نقلیه
 • امكان ارائه گزارشات مورد نياز واحد درآمد شهرداري
 • امكان جستجو فيشهاي صادره
 • امكان وقايع نگاري از كليه رويدادهاي سيستم
 • امکان جستجو فیشهای پرداخت شده به صورت آنلاین
 • امکان محاسبه و صدور فیش و پرداخت آن به صورت آنلاین
 • امکان صدور فرم مفاصا برای خودرو
 • امکان صدور نامه به دفترخانه