سیستم کمیسیون ماده صد

استفاده از آرشیو الکترونیک، مشاهده سوابق قبلی ملک، ارسال خودکار مبلغ جریمه به زیرسیستم درآمد سیستم شهرسازی و استفاده از سیستم پیام کوتاه جهت اطلاع‌رسانی را از دیگر قابلیت‌‌های این سیستم میباشد.
از امکانات گسترده ی ای محصول میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
بخشی از امکانات این نرم افزار عبارت است از :
 • تعريف اطلاعات پارامتریک
 • تعريف اوليه مالكين
 • تعریف اطلاعات اولیه برای تشکیل پرونده
 • ثبت تمامی اطلاعات بازديد
 • امکان دبیرخانه کمیسیون ماده صد
 • ثبت اطلاعات بازدید
 • ثبت اخطار و صدور آن
 • صدور و چاپ راي بدوي
 • اسكن تمامی سوابق پرونده و آرا در تمامی مرحله
 • صدور رای قطعي وچاپ آنها ابلاغ رای
 • گزارش تعداد پرونده های کمیسیون درتاریخ خاص (براساس برگه بازدید)
 • گزارش تعداد پرونده های کمیسیون درتاریخ خاص (براساس برگه بازدید)
 • گزارش از پرونده های بدون رای
 • گزارش از پرونده ها براساس عدم رعایت (اصول بهداشتی،فنی،عقب نشینی معابر) وذینفع
 • گزارش درامد حاصل از کمیسیون ماده صد بر اساس سال و ماه
 • و امکانات بسیار دیگری جهت سهولت و تسریع در کارها در این نرم افزار فراهم شده است.